Middelburg, hist. orgels, 2 cd

 20,00

Werken van Händel, Muffat, Bach en improvisaties op de orgels in de Oostkerk, Doopsgezinde kerk, Lutherse kerk, Engelse kerk, Gasthuiskerk

Uitverkocht

Categorie:

Beschrijving

CD I
Oostkerk
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
[01] Ouvertüre (uit Klavecimbelsuite VII g-moll)
Georg Muffat (1653-1704)
[02] Nova Cyclopeias Harmonica
[03] Ad malleorum Ictus Allusio
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
[04] Schmücke dich, o liebe Seele à 2
claviers et pédale BWV 654
[05] An Wasserflüssen Babylon à 2 claviers et
pédale BWV 653
[06] Nun danket alle Gott à 2 claviers et pédale / il
canto fermo nel soprano BWV 657
Sietze deVries (* 1973)
Improvisatie: Psalm 31 in de vorm van een Franse Baroksuite
[07] Plein jeu en taille
[08] Tierce en taille
[09] Duo
[10] Récit de nasard (echo)
[11] Basse de Trompette
[12] Concert de Flûtes
[13] Dialogue sur les Grand Jeux

Doopsgezinde Kerk
Sietze de Vries
Improvisatie: Fantasia LvK 13B: ‘d Almachtige is mijn Herder en Geleide’
[14-18] Introduction – Choral – Cantabile – Agitato – Fuga

CD II
Lutherse Kerk (thans St. Augustinuskerk)
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)
[01-05] Vater unser im Himmelreich
(4 versus en koraal)
Sietze de Vries
[06-13] Improvisatie Psalm 29 (8 versus)

Engelse Kerk
Sietze de Vries
[14-25] Improvisatie LvK 378: ‘Awake, my soul, and with the sun’ (12 variaties)

Gasthuiskerk
Georg Friedrich Händel
[26] Air with variations ‘The harmonious blacksmith
Sietze de Vries
[27] Variaties op een kinderlied

Registraties

Oostkerk
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
[01] Ouvertüre (uit Klavecimbelsuite VII g-moll)
HW: Pr8, O4, Tr8, Cl4, HW+RP, PED+HW
RP: Hp8, Pr4, Tr8
BW: Bp8, Fl4, Qfl3, Etr8

Georg Muffat (1653-1704)
[02] Nova Cyclopeias Harmonica
BW: Bp8, Fl4, Trem.
[03] Ad malleorum Ictus Allusio
Thema, RP: Hp8, Rfl4, Bas8
Var.1 BW: Bp8, Fl4
Var.2 BW: Fl4, Vh8
Var.3 RP: Qd8, Rfl4
Var.4 RP: Tr8
Var.5 RP: Rfl4
Var.6 RP: Qd8, Rfl4, Bas8
HW: Hp8, O4, Tr8, Cl4
PED: Bas 16, Tr8

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
[04] Schmücke dich, o liebe Seele à 2 claviers et pédale BWV 654
RP: Qd8, Rfl4
BW: Bp8, Fl4, Vh8, Trem.
PED: S16, Pr8

[05] An Wasserflüssen Babylon à 2 claviers et pédale BWV 653
HW: Pr8
RP: Hp8, Fl4, Bas 8
PED: Pr8

[06] Nun danket alle Gott à 2 claviers et pédale / il canto fermo nel soprano BWV 657
BW: Bp8, Fl4, Vh8
HW: Hp8, Ofl4, Cor
Ped: S16, Pr8, O4

Sietze de Vries (* 1973)
Improvisatie: Psalm 31 in de vorm van een Franse Baroksuite
[07] Plein jeu en taille
HW: B16, Pr8, Gh8, O4, So2, Mix
RP: Tr8
PED Pr8, O4, Tr8, PED+RP

[08] Tierce en taille
HW: B16, Hp8, PED+HW
RP: Hp8, Rfl4, Nas3, Dbl2, Ter 1 3/5

[09] Duo
RP: Hp8, Bas8
HW: Hp8,Cor

[10] Récit de nasard (echo)
HW: Hp8, PED+HW
RP: Hp8, Nas3
BW: Fl8, Qfl3

[11] Basse de Trompette
HW: Gh8, O4
RP: Hp8, Tr8

[12] Concert de Flûtes
HW: Gh8, HW+BW
BW: Bp8, Trem

[13] Dialogue sur les Grand Jeux
HW: Pr8, O4, Cor, Tr8, Cl4, PED+HW, HW+RP
RP: Hp8, Pr4, N3, Bas8
BW: Bp8, Fl4, Qfl3, Tr8

Doopsgezinde Kerk
Sietze de Vries
Improvisatie: Fantasia LvK 13B: ‘d Almachtige is mijn Herder en Geleide’
De registraties wisselen hier zo vaak, dat het onmogelijk is om alles weer te geven, temeer omdat er in improvisaties uiteraard geen maatcijfers oid voorhanden zijn.

CD II
Lutherse Kerk (thans St. Augustinuskerk)
Jan Pietersz. Sweelinck (1562-1621)
[01-05] Vater unser im Himmelreich (4 versus en koraal)
[01] Versus 1 HW: Pr8
[02] Versus 2 HW: Ofl4
[03] Versus 3 HW: Hp8, Ofl4 / RP: Hp8, Fl4, O2
[04] Versus 4 HW: Pr8, O4, Tr8 / RP:Hp8, Pr4, Dulc8
[05] Koraal HW: Pr8, O4, Q3, So2, Mix, Tr8

Sietze de Vries (* 1973)
[06-13] Improvisatie Psalm 29 (8 versus)
[06] Versus I HW: Pr8, O4, Cor
[07] Versus II RP: Fl4 / HW: O4
[08] Versus III HW: Hp8, Ofl4, Cor / RP: Hp8, Fl4, Sesq
[09] Versus IV HW: Hp8, Ofl4, Q3 / RP: Hp8, Fl4
[10] Versus V HW: Pr8, Tr8 / RP: Hp8, Fl4, Dulc8
[11] Versus VI HW:Hp8 / RP: Hp8, Pr8
[12] Versus VII HW: Pr8, O4 / RP: H8, Pr4, O2, Mix
[13] Versus VIII HW: Pr8, O4, Q3, So2, Mix, Tr8

Engelse Kerk
Sietze de Vries
[14-25] Improvisatie LvK 378: ‘Awake, my soul, and with the sun’ (12 variaties)
[14] Koraal: Hp8, Fl4
[15] Var.1: Fl4
[16] Var.2: Pr4
[17] Var.3: Hp8
[18] Var.4: Fl4, Dulc8
[19] Var.5: Hp8, Pr4, Cor
[20] Var.6: Pr8D, Fl4
[21] Var.7: Hp8, Pr4
[22] Var.8: Hp8, Pr4, Dulc8B
[23] Var.9: Hp8, Fl4, Dulc8D
[24] Var.10: Hp8, Pr4, O2 / later + Q3
[25] Var.11: idem + Dulc8

Gasthuiskerk
Georg Friedrich Händel (1685-1759)
[26] Air with variations ‘The harmonious blacksmith’
Thema: HW: PR8
Var.1 HW: Fl4
Var.2 HW: Hp8, O4
Var.3 HW: Hp8, Fl4, O2
Var.4 HW: Pr8, O4, Q3
Var.5 HW: Pr8, O4, Q3, O2

Sietze de Vries
[27] Variaties op een kinderlied
Thema: BW: Fl4
Var.1 BW: Hp8, Fl4
Var.2 BW: Hp8, Wfl2
Var.3 HW: Hp8 / BW: Hp8, Q3
Var.4 HW: Hp8 / BW: Hp8, V8
Var.5 HW: Pr8, O4 / PED: B16, Gd8, PED+HW
Var.6 BW: Hp8, Fl4, O2
Var.7 HW: Pr8, O4, O2 / PED: B16, Gd8, PED+HW
Coda: BW: Fl4