De Vries in Mariendom

Het Magnificat is de Latijnse aanduiding van de Lofzang van Maria. Op de gregoriaanse melodieën ”Salve Regina” en ”Tonus Peregrinus” wordt het gezang al vele eeuwen in de kloosterorden gezongen. De laatste melodie gebruikte ook Bach in zijn bekende koor- en orgelwerken. Wie de componist van ‘onze’ Geneefse melodie is, is onbekend.

Rond de drie Magnificatmelodieën maakte Sietze de Vries een cd waarbij hij de twee orgels van de Mariendom in het Duitse Hildesheim bespeelt. Over het ”Salve Regina” improviseert hij een suite in Frans-barokke stijl. Zijn improvisatietalent is ongeëvenaard. Je zit op het puntje van je stoel. Opmerkelijk dat dit Duits-romantische ”universele” Seifertorgel zich voor deze stijl leent. Van Bach klinkt het orgelkoraal ”Meine Seele erhebet den Herren” en de ”Fuga sopra II Magnificat”. Met de 9-delige geïmproviseerde partita over de Lofzang van Maria zet De Vries zijn handtekening. Zo kennen we hem. Hoewel het ademloos genieten is, ontkomt hij toch niet aan een aantal van zijn bekende ‘maniertjes’. Voor de geïmproviseerde Fantasie en Fuga worden de drie Magnificatthema’s in elkaar gevlochten en komen de verschillende klanken van het grote orgel aan bod. In de Orgelsonate in a-moll ”Tonus Peregrinus” van Josef Rheinberger klinkt de donkere kant van het orgel, die overigens wel transparant blijft.

De cd opent en sluit met het luiden van de imposante klokken van de Mariendom.

Magnificat, Sietze de Vries bespeelt de orgels van de Mariendom te Hildesheim; JSB Records rd.nl/gedraaid voor geluidsfragmenten en bestelinformatie.

A.M. Alblas, RD 05 maart 2021