Ein feste Burg: lmprovisaties over Lutherliederen

Overrompelend valt deze cd van Sietze de Vries met de deur in huis: een groots klinkend preludium over “Een vaste burcht is onze God”. De klank van het uit 1962 daterende Ahrend & Brunzemaorgel in de Stadtkirche St. Martini in Bremen is precies passend bij dit preludium. Ik beluister de inzet van de cd met improvisaties over Lutherliederen niet alleen als eerbetoon aan Luther, maar ook als eerbetoon aan Buxtehude en Bach. Het heldere en tegelijk krachtige orgel draagt daar het zijne aan bij.

Liederen moeten in de eerste plaats gezongen worden, zegt het uitgebreide booklet in drie talen. Naast de improvisaties van De Vries brengt het Noordelijk Vocaal Ensemble daarom diverse liederen van Luther tot klinken.

De begeleiding van de koorzang klinkt op twee regalen. Beide instrumenten zijn gebouwd naar oude voorbeelden en zo ontstaat een prachtig renaissanceklankbeeld.

Het koor laat horen dat componisten eeuwenlang door de Lutherliederen geïnspireerd zijn. Samuel Scheidt, Felix Mendelssohn, Hugo Distler – ze waren allen schatplichtig aan Luther. Hun composities klinken voor deze cd in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is te horen dat orgel en koor in verschillende ruimten klinken, zonder dat dit al te hinderlijk is. Het koor weet de liederen zeer overtuigend neer te zetten.

In afwisseling met de koorzang speelt De Vries zijn improvisaties. Groots, zoals in het preludium en fuga over het Lutherlied. Ingetogen en helder, fijnzinnig ook, zoals in de partita in alternatim met koorverzen over “Vom Himmel hoch”. Voor liefhebbers van orgelmuziek en liefhebbers van koormuziek valt hier veel te genieten.

drs. Henk Vermeulen, RD 21 maart 2018