Magnificat (JSB Records)

Improviseren alsof het gedrukt staat. Organist Sietze de Vries kan dat als geen ander. Welke stijl hij ook kiest, zijn improvisaties klinken als uitgeschreven composities van orgelmeesters uit het verre of nabije verleden. De vergelijking tussen de Vries ‘instantcomposities’ en werken uit de orgelliteratuur is goed te trekken op de indrukwekkende cd Magnificat. Daarop staan De Vries’ improvisaties naast zijn vertolkingen van werken van Bach en Rheinberger. In alle opgenomen muziek staan oude Maria-melodieën centraal.

Vanwege deze Maria-thematiek toog De Vries naar de Mariadom in het Duitse Hildesheim om daar het onlangs geheel vernieuwde hoofd- en gloednieuwe koororgel te bespelen. Na feestelijk klokgelui uit de domtoren opent De Vries met een suite in Frans-barokke stijl op de gregoriaanse Maria-antifoon Salve Regina. Het Duitse orgel blijkt uitstekend geschikt voor deze geïmproviseerde stijlpastiches. 

Na Bachs Magnificat-fuga vervolgt De Vries met negen geïmproviseerde variaties op de protestantse melodie van het Magnificat (Lofzang van Maria). Ook Rheinberger gebruikte het Magnificat in zijn grootschalige Sonate in a. De Vries sluit aan bij Rheinbergers laatromantische sonate met een magnifieke geïmproviseerde Fantasie en Fuga over de in de eerdere tracks omspeelde Maria-thema’s, uitbundig uitgeluid door het plenum van de domklokken. Wat een feest!

Christo Lelie, 8 januari 2021, Dagblad Trouw