Orgelprobe van Sietze de Vries

Vorig jaar werden Stef Tuinstra en Sietze de Vries benoemd tot kerkorganisten van de Martinikerk in Groningen. Op een dubbel-cd presenteert De Vries zich in een programma dat niet alledaags, maar wel aantrekkelijk is.

Zo horen we op het hoofdorgel een spetterende Sinfonia uit Bachs Ratswahlcantate (BWV 29). Een voorname vertolking van Van der Horsts Partita over Psalm 8. En prikkelende dansen uit Praetorius’ ”Terpsichore”; delicate registercombinaties worden hier verlevendigd door triangel, trommel en tamboerijn.

Op het weelderig gesneden koororgel klinken welluidende improvisaties. Bijvoorbeeld een Frans-barokke Prélude over Psalm 149. En variaties over Psalm 33, in afwisseling met blokfluitist Eran Wajsenblum. Verrassend is diens aandeel in Bachs Italiaanse Concert en adembenemend in Bachs vijfde Triosonate!

Aan de cd’s werken ook de Roden Girl Choristers mee. Helder laten zij de hymne ”Creator alme siderum” door de gewelven van de Martinikerk galmen. Het commentaar van De Vries bij de verzen bewijst dat een klein, Luiks barokorgel geen belemmering hoeft te zijn voor het improviseren van sfeervolle, laatromantische geluiden. Eveneens sfeervol klinken De Vries’ koorstukken over Psalm 128 en 149: het lijkt alsof ze van een anglicaanse lessenaar zijn weggewaaid!

Hoogtepunt is een dertig minuten durende improvisatie, vormgegeven volgens het proefspel dat kandidaat-organisten rond 1725 in Hamburg moesten afleggen. Na een doorwrochte preludium en fuga volgen tien vernuftige, fraai geregistreerde variaties over ”Wie maar de goede God”. Ze tonen aan dat er in Groningen een toporganist is benoemd.

RD, 11-10-2018, Jos Veerman