Sietze de Vries laat het orgel van de Der Aa-kerk klinken op de hem eigen, karakteristieke wijze

Het orgel van de Der Aa-kerk in Groningen is geliefd, maar ook omstreden. Geliefd vanwege zijn ‘magische klanken’. Maar ook omstreden vanwege zijn bijzondere samenstelling

In het booklet van zijn jongste cd gaat Sietze de Vries uitgebreid in op de ‘lange en roerige’ geschiedenis van het orgel. Het kreeg ‘wereldfaam’ als Schnitger-orgel (1702), maar het bevat ook pijpwerk uit vroeger en later tijd. In de aanloop naar de grote restauratie, voltooid in 2011 (Reil), leidde dat tot een ware stammenstrijd. De rechter moest er zelfs aan te pas komen. Het ging daarbij vooral om de romantische toevoegingen. Gelukkig is besloten tot behoud van het orgel in zijn twintigste-eeuwse staat.

In zekere zin kun je spreken van twee orgels, die Sietze de Vries beide laat klinken op de hem eigen, karakteristieke wijze. Het barokorgel (rug- en hoofdwerk) komt aan bod via werken van Reincken en Scheidemann en een improvisatie in barokstijl over Psalm 51. Het romantische deel (hoofd- en bovenwerk) wordt gepresenteerd aan de hand van vier koraalbewerkingen en de Fuga in As-moll van Brahms. De Vries sluit af met een eigentijdse improvisatie over ‘O hoofd vol bloed en wonden’, vooral opvallend door elementen uit de minimal music.

  • twee orgels ineen
  • improvisatie met minimal music-elementen   

Frans Tijssen, december 2022, ND